Fysiotherapie Thijssen
 
 
 
 
 
Tarieven
 

Fysiotherapie Thijssen heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars. Uw behandeling komt in aanmerking voor vergoeding als fysiotherapie in uw aanvullende pakket is opgenomen. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld na een operatie, worden de eenentwintigste behandeling en de daar op volgende, uit de basisverzekering vergoed. De eerste twintig komen ten laste van de aanvullende verzekering of uzelf indien u niet voldoende dekking heeft voor twintig behandelingen fysiotherapie. 

Reguliere zitting fysiotherapie                                                                                € 30,00

Inclusief toeslag uitbehandeling                                                                             € 45,00

Eenmalig onderzoek                                                                                              € 50,00

Screening                                                                                                             € 15,00

Intake en onderzoek na screening                                                                           € 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing                                                                          € 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag thuisbezoek                                € 55,00