Fysiotherapie Thijssen
Directe Toegankelijkheid


Per 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing meer nodig is van de huisarts of specialist. U kunt dus direct contact opnemen om een afspraak te maken.

Er zal eerst een screening worden uitgevoerd om te beoordelen of u bij fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch beter eerst langs de huisarts kunt gaan. Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie gindiceerd is, vindt uitgebreid onderzoek plaats en kan het behandeltraject ingezet worden.

Dit wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarbij fysiotherapie wordt vergoed, dan wordt deze eerste screening ook vergoed